Rinktinė "Aras" aprūpinta šiuolaikinėmis apsaugos priemonėmis įkaitų išlaisvinimo operacijų vykdymui

Data

2020 09 30

Įvertinimas
7
20200930_3.jpg

 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ įgyvendino Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2018/VSF/6.1.1.6 „Specialiųjų apsaugos priemonių, skirtų vykdyti specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, įsigijimas“. Pagrindinis projekto tikslas – sustiprinti Rinktinės „Aras“ pareigūnų pasiruošimą tinkamai reaguoti į galimus teroro aktus, kurių metu prieš pareigūnus gali būti panaudoti šaunamieji ginklai, sprogmenys, pavojingos cheminės, biologinės, radioaktyvios ar branduolinės medžiagos, taip pat vykdant ginkluotų ir pavojingų nusikaltėlių sulaikymą, teroro akto pasekmių likvidavimą, objektų apžiūrą.

  Projekto eigoje buvo įsigyti 25 komplektai neperšaunamų titano-aramido šalmų su antveidžiais ir 15 komplektų suspausto oro (uždaro veikimo arba SCBA) kvėpavimo aparatų. Naujausi neperšaunami šalmai su antveidžiais skirti apsaugoti pareigūnų sveikatą bei gyvybę nuo šaunamųjų ginklų kulkų ir skeveldrų vykdant antiteroristines, įkaitų išlaisvinimo ir kitas specialiąsias operacijas. SCBA kvėpavimo aparatai skirti apsaugoti pareigūnų sveikatą ir gyvybę vykdant kovines užduotis cheminio, biologinio, radiacinio, branduolinio ir sprogimo pavojaus sąlygomis, bei užterštoje ir/ar sprogioje aplinkoje. Taip pat buvo įsigyta speciali įranga, užtikrinanti saugų įkaitų išlaisvinimo operacijų vykdymą: meteorologinės stotelės su balistiniais kalkuliatoriais (4 vnt.); GPS navigacijos įrenginiai (3 vnt.); optiniai taikikliai (2 vnt.); optinių taikiklių laikikliai (2 vnt.).

  Naudojant neperšaunamus titano-aramido šalmus, SCBA kvėpavimo aparatus ir specialią įrangą kovinių operacijų metu žymiai padidėja pareigūnų saugumas, padidės specialiųjų, antiteroristinių, įkaitų išlaisvinimo bei pavojingų nusikaltėlių sulaikymo operacijų efektyvumas, pagerės pareigūnų darbo sąlygos.