DUK

  • 1.

   Kaip elgtis išgirdus pranešimą apie teroro aktą?

   Išgirdę pranešimą apie vykdomą ar įvykdytą teroro aktą, stenkitės išlikti ramūs, vykdykite specialiųjų tarnybų nurodymus.

   Jei nesate įvykio vietoje, bet galvojate, kad teroro aktas gali jums sukelti pavojų, eikite namo. Būdami namie, įsijunkite radiją ir televizorių, kur transliuojama svarbi informacija.

   Stenkitės nepasiduoti panikai. Atsiminkite, kad panika gali išprovokuoti teroristus ir paspartinti teroro aktą, taip pat gali sukliudyti pareigūnams sustabdyti nusikaltimą arba sumažinti jo pasekmes. Jei jūs esate įvykio vietoje, netrukdykite specialiosioms tarnyboms.

   Atnaujinta: 2017 11 29

  • 2.

   Kaip elgtis teroro akto metu?

   • Įvykus teroro aktui, jei jums ar kitiems reikia pagalbos, nedelsiant skambinkite pagalbos telefonu 112.
   • Vykdykite specialiųjų ir gelbėjimo tarnybų nurodymus.
   • Pasitraukite iš pavojaus vietos ir perspėkite kitus apie pavojų.
   • Išlikite ramūs, nepanikuokite, elkitės apgalvotai.
   • Jei esate sužeistas, pirmiausia pasirūpinkite savimi, po to įvertinkite, ar galite padėti kitiems. 
   • Šeimai patartina turėti veiksmų ekstremaliose situacijose planą. Kiekvienas šeimos narys privalo žinoti specialiųjų ir gelbėjimo tarnybų telefonų numerius. Žinokite, kaip namie atjungti vandens, dujų ir elektros tiekimą.
   • Patartina susitarti dėl vietos, kurioje jūs galėsite susitikti su savo šeimos nariais ekstremalios situacijos metu.
   • Evakuacijos atveju pasiimkite pirmo būtinumo daiktus, asmens dokumentus, geriamo vandens ir truputį maisto, tinkamus drabužius, mobilųjį telefoną. 
   • Visada žinokite, kur yra atsarginiai išėjimai iš patalpos. Jeigu įvyko sprogimas, kilo gaisras ar pažeista pastato konstrukcija, niekada nesinaudokite liftu.

   Atnaujinta: 2017 11 29

  • 3.

   Kaip aš galiu padėti kovojant prieš terorizmą?

   Kiekvienas pilietis, darbuotojas ar pareigūnas, gali padėti kovojant prieš terorizmą. Jūs galite geriausiai pastebėti, kas neįprasto vyksta aplink jus ir sukelia jums įtarimą, jog rengiamasi įvykdyti ar vykdomas teroro aktas. Pastebėję tokią veiklą, nedelsiant skambinkite policijai telefonu 112.

   Būkite pasiruošę teroro išpuoliams. Būkite atidūs masinio žmonių susibūrimo vietose, populiariose pramogų ir pasilinksminimo vietose.

   Atkreipkite dėmesį į įtartinus žmones, daiktus, į bet kokias įtartinas smulkmenas. Praneškite apie įtartinus daiktus apsaugos ar teisėsaugos pareigūnams.

   Niekada neimkite iš nepažįstamų žmonių paketų ir krepšių, nepalikite savo bagažo be priežiūros. Jokiu būdu neimkite iš nepažįstamų žmonių dovanų, neimkite daiktų, kuriuos prašo kažkam perduoti.

   Būkite budrūs ir saugokitės žmonių, kurie apsirengę ne pagal metų laiką. Jeigu jūs matote vasarą žmogų, apsirengusį paltu arba šilta striuke, būkite atsargūs - po šiais drabužiais teroristai dažnai slepia sprogmenis. Geriau laikykitės nuo šio žmogaus atokiau ir atkreipkite į jį teisėsaugos pareigūnų dėmesį.

   Standartinės rekomendacijos, kurių paprastai, deja, niekas nesilaiko - nelieskite daiktų, kuriuos kažkas paliko: kuprinių, mobiliųjų telefonų, piniginių.

   Atnaujinta: 2017 11 29

  • 4.

   Galimi terorizmo požymiai

   Jūs galite turėti svarbios informacijos, kuri padėtų išaiškinti pasiruošimą teroro aktams.

   Teroristams reikalinga:

   • gyvenamoji vieta. Ar jums sukelia įtarimą nuomininkai ar svečiai?
   • planas. Ar jūs stebite neįprastą pašalinių asmenų dėmesį objekto ar vietos apsaugos priemonėms?
   • piniginės lėšos. Gal pastebėjote, kad įtartini asmenys bando susikurti fiktyvias sąskaitas, turi netikras kreditines korteles ir pan.
   • įranga. Jei jūs esate pardavėjas, ar jums kyla įtarimų dėl prekių, kurias iš jūsų perka?

   Papildomą informaciją, kaip elgtis ekstremaliųjų situacijų metu, galima rasti šiose specialiųjų tarnybų interneto svetainėse:

   Atnaujinta: 2017 11 29

  • 5.

   Kaip elgtis radus įtartiną daiktą ar sprogmenį?

   • Nelieskite įtartino daikto ar sprogmens.
   • Įsidėmėkite - kol jūs nepaliesite sprogmens, greičiausiai jis nesprogs.
   • Tuo pačiu keliu pasitraukite nuo įtartino daikto ar sprogmens saugiu atstumu.
   • Kas yra saugus atstumas? Yra sakoma, „jei tu matai bombą - bomba mato tave“, todėl reikia pasitraukti kuo toliau ar pasislėpti už patvarios konstrukcijos, geriausia pastato. Atkreipkite dėmesį, ar virš jūsų galvos nėra langų. Įvykus sprogimui, dūžtančių langų šukės gali jus sužeisti.
   • Apie įtartiną daiktą ar sprogmenį nedelsiant praneškite POLICIJAI.
   • Dažnai žmonės nesiryžta pranešti policijai apie rastus įtartinus daiktus ar sprogmenis dėl dviejų priežasčių: jie nėra įsitikinę, kad rastas daiktas yra sprogmuo ir todėl bijo būti apkaltinti melagingu pranešimu. Pirma - jūs nesate specialistas, todėl negalite ir neprivalote tiksliai nustatyti, ar įtartinas daiktas yra sprogmuo. Klysti yra žmogiška. Geriau išminuotojams patikrinti įtartiną daiktą, kuris nėra sprogmuo, nei atvykti į įvykio vietą po sprogimo. Antra - baudžiama tik jei jums iš anksto žinoma, kad tai nėra sprogmuo ir jei jūs, skatinami chuliganiškų ar kitų paskatų, pranešate apie rastus sprogmenis.
   • Iki atvyks policija pasistenkite, kad į pavojingą teritoriją nepatektų kiti asmenys, arba pavojingoje teritorijoje jau esantys asmenys pasitrauktų saugiu atstumu.
   • Vienam tai atlikti yra sunku, todėl paprašykite kitų asmenų pagalbos.
   • Būtinai sulaukite POLICIJOS pareigūnų.
   • Nes tik jūs galėsite tiksliai nurodyti įtartino daikto ar sprogmens buvimo vietą bei apibūdinti jį.

   Atnaujinta: 2017 11 29

  • 6.

   Kaip elgtis gavus grasinimą apie padėtus sprogmenis?

   Įdėmiai išklausykite pranešimą ir pasistenkite išsiaiškinti:

   • Kur padėtas sprogmuo?
   • Kada sprogmuo sprogs?
   • Kaip atrodo sprogmuo?
   • Atkreipkite dėmesį į kalbėjimo manierą, akcentą, kalbos defektus, foninius garsus.
   • Pasistenkite užsirašyti tikslų pranešimo  tekstą.
   • Praneškite policijai.
   • Praneškite įstaigos administracijai ir/ar saugos tarnybai, bei esant būtinumui evakuokite įstaigos darbuotojus į saugią vietą.

   Atnaujinta: 2017 11 29

  • 7.

   Kaip elgtis sprogimo vietoje (arba po sprogimo)?

   Kriskite ant žemės ir rankomis prisidenkite galvą, jei yra galimybė pasinaudokite priedanga. Priedangą šiuo atveju teks rinktis iš arčiausiai esančių daiktų, tai gali būti pastatas, griovys, dauba, medis ar net šaligatvio bordiūras.

   Nugriaudėjus sprogimui neskubėkite palikti priedangos, kai kurios skeveldros išsilanksto kaip bumerangai ir nukrenta netoli sprogimo vietos po keliolikos sekundžių, taip pat gali sprogti kiti (antriniai) sprogstamieji užtaisai.

   Įsitikinę, kad skeveldros daugiau nekrenta, nedelsiant pasišalinkite saugiu atstumu. Jei sprogimas įvyko pastate, naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais griežtai draudžiama.

   Jei yra sužeistų asmenų padėkite jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją medicininę pagalbą. Pasirenkant saugią vietą, atkreipkite dėmesį į pažeistas pastatų konstrukcijas, nes pastatas ar jo dalis gali sugriūti.

   Atnaujinta: 2017 11 29

  • 8.

   Kaip elgtis, jei radote įtartiną daiktą?

   Įtartinu daiktu gali būti bet kuris be priežiūros paliktas lagaminas, portfelis, krepšys, ar paketas, taip pat bet kuris į sprogmenį panašus įtaisas arba netipiškas daiktas, turintis neaiškią, nesuprantamą ir įtartiną konstrukciją. Taigi kiekvienas daiktas, sukėlęs Jūsų įtarimą, laikomas įtartinu. Jūsų intuicija yra geriausia priemonė, padėsianti aptikti sprogstamąjį užtaisą ir užkirsti kelią nelaimei.

   Atminkite, tegul Jus geriau apgauna intuicija nei Jūs apsiriksite, jos nepaklausęs.

   Aptikę įtartiną daiktą:

   • nelieskite jo, jokiu būdu nemėginkite patys išsiaiškinti jo turinio ir sudėties, nesistenkite šio daikto pernešti ar kitais būdais pakeisti jo padėtį;
   • įsidėmėkite tikslią daikto buvimo vietą, esant galimybei, šią vietą pažymėkite ryškios spalvos orientyru, įsidėmėkite daikto išvaizdą ir kitus požymius;
   • praneškite apie rastą daiktą atsakingam įstaigos pareigūnui ir pasirūpinkite, kad būtų iškviesta policija;
   • užtikrinkite įtartino daikto apsaugą, pasirūpinkite, kad niekas jo neliestų. Nesukeldami panikos evakuokite iš pavojingos vietos žmones (50 – 100 metrų atstumu);
   • imkitės priemonių, kad niekas negalėtų patekti į pavojingą zoną. Perimetrui apsaugoti panaudokite įstaigos darbuotojus bei įstaigoje esančius specialius ženklus ar užtvaras;
   • pasitikite atvykstančius policijos pareigūnus ir suteikite jiems reikiamą informaciją;
   • vykdykite visus policijos pareigūnų reikalavimus.
   Mums rūpi Jūsų saugumas. Jeigu radote įtartiną daiktą, praneškite bendruoju pagalbos telefonu 112.

   Atnaujinta: 2017 11 29