Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ yra specializuota policijos įstaiga, organizuojanti, vykdanti ir pagal kompetenciją valdanti specialiąsias antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas Lietuvos Respublikos teritorijoje

Pagrindiniai rinktinės „Aras“ uždaviniai ir funkcijos: 

  • organizuoti, valdyti ir vykdyti antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas Lietuvos Respublikos teritorijoje; 
  • vykdyti bendras antiteroristines operacijas su Europos Sąjungos ir (ar) asocijuotų Šengeno valstybių narių pareigūnais;
  • vykdyti ginkluotų ir pavojingų nusikaltėlių sulaikymo operacijas;
  • vykdyti paiešką ir neutralizuoti aptiktus savadarbius sprogstamuosius įtaisus ir karinius sprogmenis, naudojamus teroristiniams ar kriminaliniams tikslams;
  • vykdyti derybas, siekiant išlaisvinti įkaitus, sulaikyti ginkluotus ir pavojingus nusikaltėlius;
  • rinkti ir analizuoti informaciją, turinčią įtakos terorizmo grėsmėms, bendradarbiauti su kitomis šioje srityje kompetentingomis institucijomis;
  • rengti ir įgyvendinti antiteroristinių priemonių planus ir programas, kitus terorizmo prevenciją reglamentuojančius teisės aktus;
  • teikti metodinę pagalbą teisėsaugos institucijoms ir strateginės infrastruktūros įstaigoms terorizmo prevencijos klausimais.

Atnaujinimo data: 2023-11-20