ES fondų lėšomis vykdomi projektai

Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojami projektai:

1. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.1 „LPAOR „ARAS“ pajėgumų stiprinimas vykdyti specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, I etapas“ įsigijo du padidinto pravažumo (4WD) mikroautobusus.

Transporto priemonės, kurios leidžia greitai atvykti į įvykio vietą esant sudėtingoms privažiavimo sąlygoms (privažiavimas bekele, miško vietove ir kt.) ir vykdyti specialias antiteroristines, įkaitų išlaisvinimo ir pavojingų nusikaltėlių sulaikymo operacijas, perduotos galutiniam naudos gavėjui – Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinei „Aras“.

2. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“, įgyvendindama Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.2 „LPAOR „Aras“ pajėgumų stiprinimas vykdyti specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, II etapas“ įsigijo penkis balistinės apsaugos skydus ir specialųjį šarvuotą šturmo automobilį su hidrauliškai pakeliama platforma.

Įsigyti keturi lengvieji 4 klasės (pagal NIJ standartą) balistinės apsaugos skydai ir vienas sunkusis 4 klasės (pagal NIJ standartą) balistinės apsaugos skydas. Naudojant šias apsaugos priemones galima bus greitai ir efektyviai vykdyti specialiąsias antiteroristines, įkaitų išlaisvinimo, pavojingų nusikaltėlių sulaikymo operacijas, padidės rinktinės „Aras“ pareigūnų, visuomenės bei įkaitų saugumas.

3. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.5 „LPAOR „Aras“ išminuotojų pajėgumų vykdyti sprogmenų paiešką ir neutralizavimą stiprinimas, I etapas“ įsigijo du kompiuterinius rentgeno aparatus.

Įsigyti kompiuteriniai rentgeno aparatai leis greitai ir tiksliai nustatyti ar įtartini daiktai ir objektai yra pavojingi, turi sprogstamąsias medžiagas, ar galima juos išminuoti. Modernus, ypač plonas ir didelių matmenų detektorius leis peršviesti įvairių gabaritų įtartinus objektus, pagreitės sprogmenų aptikimas ir nukenksminimas. Rentgeno aparatai bus naudojami rinktinės „Aras“ išminuotojų padaliniuose.

4. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendindamas Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.5 „LPAOR „Aras“ išminuotojų pajėgumų vykdyti sprogmenų paiešką ir neutralizavimą stiprinimas, I etapas“ įsigijo penkis (5 kompl.) komplektus SCBA kvėpavimo aparatų.

            Įsigyti SCBA kvėpavimo aparatai užtikrins saugias pareigūnų darbo sąlygas esant pavojingomis sąlygomis, kai aplinka gali būti užkrėsta CBRN pavojingomis medžiagomis. Su SCBA kvėpavimo apartais bus galima vykdyti išminavimo ir teroristinio akto likvidavimo operacijas. SCBA kvėpavimo apartai bus naudojami rinktinės „Aras“ išminuotojų padaliniuose.

5. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“, įgyvendindama Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.2 „LPAOR „Aras“ pajėgumų stiprinimas vykdyti specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, II etapas“ įsigijo Specialiąja transporto priemonę su hidrauliškai pakeliama platforma.

            Įsigytas specialus šarvuotas šturmo automobilis su hidrauliškai pakeliama platforma leidžia vykdyti objektų šturmą, kai reikia patekti į orlaivius, laivus, transporto priemones, kitas patalpas per duris ar langus esančius iki 10 metrų aukštyje. Naudojant tokią transporto priemonę galima greitai atvykti į įvykio vietą esant pavojingomis sąlygomis ir vykdyti specialias antiteroristines, įkaitų išlaisvinimo ir pavojingų nusikaltėlių sulaikymo operacijas.

6. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ įgyvendino Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.3 „LPAOR „Aras“ snaiperių pajėgumų vykdant antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas stiprinimas, I etapas“.

           Projekto eigoje buvo įsigyta specializuota snaiperių stebėtojų įranga, taktinė ekipuotė bei apranga, kuri leidžia efektyviai vykdyti specialiąsias, antiteroristines, įkaitų išlaisvinimo, pavojingų nusikaltėlių sulaikymo operacijas. Naudojant minėtą įrangą, ekipuotę bei aprangą pagerėjo, snaiperio stebėtojo funkcijas vykdančių pareigūnų darbo sąlygos, padidėjo jų bei visuomenės saugumas.

7. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ įgyvendino Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.16 “LPAOR “Aras” pajėgumų pajėgumų stiprinimas vykdyti specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, III etapas”.

           Projekto eigoje buvo įsigytas specializuotas kovinis kateris su specialia įranga, skirtas gabenti rinktinės „Aras“ vandens kovotojus į operacijos vietą vandeniu (jūra), vykdyti įlaipinimą į laivus, vykdyti nardymo darbus ir kitas antiteroristines operacijas Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse.

         8. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ įgyvendino Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2018/VSF/6.1.1.7 „LPAOR „Aras“ pareigūnų pajėgumų vykdyti pavojingų ir ginkluotų nusikaltėlių sulaikymo operacijas stiprinimas“.

         Projekto eigoje buvo įsigyti naktinio matymo binokuliarai. Naktinio matymo binokuliarai, kurių komplektą sudaro naktinio matymo prietaisas, tvirtinimo ant šalmo laikiklio sistema ir dėklas, yra skirti vykdyti specialiąsias, antiteroristines, įkaitų išlaisvinimo, ginkluotų bei pavojingų nusikaltėlių sulaikymo operacijas visiškoje tamsoje arba tamsiu paros metu.

         9. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ įgyvendino Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. LT/2018/VSF/6.1.1.6 „Specialiųjų apsaugos priemonių, skirtų vykdyti specialiąsias, antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas, įsigijimas“.


         Projekto eigoje buvo įsigyti 25 kompl. neperšaunamų titano-aramido šalmų su antveidžiais, 15 kompl. suspausto oro (SCBA) kvėpavimo aparatų, specialiosios priemonės, užtikrinančios saugų įkaitų išlaisvinimo operacijų vykdymą: meteorologinės stotelės su balistiniais kalkuliatoriais (4 vnt.); GPS navigacijos įrenginiai (3 vnt.); optiniai taikikliai (2 vnt.); optinių taikiklių laikikliai (2 vnt.).

Atnaujinimo data: 2023-11-20